8 Σεπτεμβρίου 2009

                                                  
                                                        Ήδε δ' ώστ' όνου ράχις 
                                                        'εστηκεν ύλης αγρίης
                                                                επιστεφής
                                                                                 Αρχίλοχος ,7ος αιώνας π.χ.
(Υστερα φάνηκε μπροστά μας το νησί
ασάλευτο σαν ράχη γαιδουριού
με κωνοφόρο τρίχωμα.)